Adem & Egoloosheid

Onze samenleving staat niet toe dat je jezelf bent. Wil je een waardig lid zijn dan dien je je te beheersen en aan te passen aan de regels van deze maatschappij. Het is vooral ongepast om je emoties ongebreideld te laten gaan. Want als je emotioneel bent vindt men je al gauw labiel. Verdriet is génant, bang zijn is uit den boze, woede is asociaal, lachen vindt men storend. Als kind word je al heel gauw geleerd om je emoties te bedwingen . Wanneer je al je emoties onderdrukt, raakt alles in de war. Je kunt dan zelfs niet meer op een natuurlijke wijze ademen. Alles is van slag zelfs je ademhaling is onnatuurlijk. Je durft ook niet meer diep te ademen want als je diep ademt kun je alles wat er nooit heeft mogen zijn niet meer onderdrukken. Als je boos bent en je wilt dat niet voelen houd je onmiddellijk op met ademen. Een emotie gaat altijd gepaard met een diepe ademhaling, omdat die emotie zuurstof nodig heeft. Emoties hebben een zekere chemische verandering in je lichaam nodig. Door diep te ademen kunnen die veranderingen plaatsvinden. Als je een emotie voelt opkomen en je wilt deze niet voelen ga je oppervlakkig ademen, je kunt die verandering in je adem zelf waarnemen. Als je daarentegen diep ademt gaat de energie stromen en wordt je lichaam een electrisch geladen kracht. Je wordt gevoeliger, er is minder denkactiviteit, je wordt hoofd en- egoloos en er kan een diepe vreugde in je omhoog komen