Adem & Moeiteloosheid

Ademen doet leven. Wij hoeven de adem niet zelf te activeren. Want de adem stroomt uit eigen beweging in ons en schenkt ons zo leven. Wij ademen niet, de adem doet het zelf. Wij hoeven alleen de adem toe te laten. Het is niet nodig daar zelf ook maar iets aan toe te voegen. Niets willen, niets doen, maar de adem moeiteloos zijn gang laten gaan. Leven in de volheid van de adem zonder te verkrampen of jezelf in te spannen. Wanneer de adem zonder beperkingen naar binnenstroomt geeft zij levensenergie en ruimte. Bij het naar buitenstromen brengt ze ontspanning en vervulling, tot de volgende inademing weer nieuwe levenskracht en vreugde brengt. Dit is echter voor vrijwel niemand vanzelfsprekend. We zijn zo geconditioneerd dat we denken ons altijd te moeten inspannen om een gesteld doel te kunnen bereiken. Maar je hoeft je alleen maar open te stellen voor de ademhaling zodat de lucht ongehinderd naar binnen en naar buiten kan stromen. Dit klinkt eenvoudig maar is het niet. Want het gaat daarbij om twee fundamentele eigenschappen namelijk, overgave en vertrouwen. Dat geldt overigens niet alleen voor het ademen maar voor alles wat we doen en laten. Wanneer je de neiging om anders te zijn of het anders te willen laat vallen, en je met hart en ziel kunt overgeven aan het leven in al zijn verscheidenheid, leef je zonder inspanning