Adem & Spiritualiteit

Ademen is een groot mysterie, alle spirituele tradities hebben er wel iets over gezegd of geschreven. In de Veda wordt gesproken over de scheppende God Brahma die met zijn adem in alle schepselen aanwezig is. Diversen Oepanisjads hebben het over het Tat tvam Asi, dat in iedere ademhaling te horen is, het betekent vrij vertaald, 'dat zijt gij'. In talloze scheppingsverhalen kun je lezen over de goddelijke adem die de drijvende kracht achter alles is. In de bijbel wordt gesproken over de 'geest gods' die tegelijkertijd de adem Gods is, het goddelijke prana dat alles tot leven brengt en in leven houdt. De adem blijkt dus niet alleen zuurstof te zijn, maar ook een essentiele energie te bevatten. Hier in het westen kennen we die energie als levensenergie, bio-energie of elan vital. In India noemt men het prana, in China, Chi. De Kahuna's noemen deze energie Mana. De mysticus Hazrat Inayat Khan zegt er het volgende over: De waarneembare adem die we in onze neusgaten voelen als lucht die wordt ingezogen en uitgeblazen, is slechts een gevolg van het ademen. Het is niet de adem. Voor de mysticus is de adem de stroom die lucht naar binnen-en buiten brengt. De lucht is waarneembaar, niet de stroom, die is niet waarneembaar. Het is een soort van etherisch magnetisme, een fijner soort electriciteit, waarvan de stroom in-en uitgaat, en de lucht in beweging zet. Dit is wat de mysticus 'Nafs' noemt, wat betekent 'het zelf'. De adem is 'het zelf', het echte zelf van de mens. Het word Atman betekent ziel en dezelfde klank wordt in het Duits gebruikt voor adem. Indien de adem 'het zelf' is, dan is het vanzelfsprekend niet de lucht die men uitademt, maar het is een stroom die, volgens mystici, loopt van het fysieke niveau naar het meest innerlijke niveau; een stroom die loopt door het lichaam, de geest en de ziel, het meest innerlijke deel van het leven aanraakt en teruggaat; een voortdurende stroom die steeds of naar binnen of naar buiten gaat.