De niveau's in het kort

In de periode van ego ontwikkeling identificeert een klein kind zich met het eigen lichaam. Het kind ìs haar of zijn lichaam. Naarmate die identificatie meer en meer losgekoppeld wordt van gevoelens en emoties en verschuift naar het denken, ontstaat de mogelijkheid tot ontwikkeling van een persoonlijkheid. Vanuit de geest (het denken) wordt controle uitgevoerd op het lichaam en emoties. Die controle kan ook de vorm aannemen van verdringing. In het laatste persoonlijke niveau, die van lichaam en geest vermindert de identificatie met de geest (het denken) en komt het tot integratie van beiden (lichaam en geest). Dit bewustzijnsniveau is ook een doorgang naar het transpersoonlijke. Hier kom je in contact met bewustzijn dat boven het individuele uitstijgt. Dit bewustzijn staat los van iemands lichaam, denken en voelen. Daarom kent het geen persoonlijke problemen, spanningen of angsten. Tenslotte kan ook dit het transpersoonlijke worden overstegen in de realisatie van eenheidsbewustzijn waarin de innerlijke wereld (jijzelf) en de buitenwereld (je omgeving) niet gescheiden zijn, maar één zijn.