Egostructuren

Iedere emotie, iedere schok en iedere frustratie in ons leven heeft zowel een direct fysologisch als psychologisch gevolg. Dit is met name zeer traumatisch in de eerste levensjaren, het kan in ernstige mate de fysieke, mentale en emotionele ontwikkeling van het opgroeiende kind beinvloeden. Zeker als conflicten blijven doorgaan en emoties bij herhaling onuitgedrukt blijven, worden de gevolgen chronisch. Stress wordt laag voor laag opgebouwd, tot zich lichamelijke en neurotische symptomen ontwikkelen. Het opgroeiende kind zal daarbij geleidelijk aan zijn identiteit bedekken met een egostructuur. Het ontwikkelt dit puur om te kunnen overleven. Deze egostructuur  komt overeen met een neurotische karakterstructuur. Hiermee kan het kind zich beschermen tegen aanvallen van buitenaf, maar ook tegen zijn eigen ongewenste emoties. Deze emoties waren ongewenst, omdat de omgeving ze niet accepteerde. Tenslotte wordt dit onderdrukkingsproces een deel van iemands defensieve lichaamsstructuur, wat ten koste zal gaan van zijn latere gevoelsleven.