Vrijheid

We leven in een wereld vol tegendelen. Ja tegenover nee, goed tegenover kwaad, sterk tegenover zwak, enz. Vrijheid brengen we vaak in verband met dat we een keuze kunnen maken uit één van beiden. Maar is dat wel zo? Uiteraard moeten we de vrijheid hebben om de keuze te maken die we willen maken. Maar als we een keuze moeten maken brengt dat vaak ook heel veel problemen met zich mee. Want de wereld der tegendelen is een wereld vol conflicten. Dus als we een beslissing moeten maken kan dit ook het verlies van vrijheid betekenen. Vooral als het niet helemaal helder en duidelijk is wat we willen. Afgezien daarvan betekent een beslissing nemen altijd vóór het ene zijn en tégen het andere. We trekken grenzen en dat impliceert oorlog, strijd en angst. Hoe vaster die grenzen liggen hoe heviger de strijd. Hoe meer we streven naar vrijheid, hoe banger zijn om 'gevangen te zitten'. Hoe meer uiterlijke vrijheid we verwerven, hoe minder innerlijke vrijheid we hebben. Niet eerder dan we onze vrijheid hebben verloren, beseffen we wat vrijheid is. Zonder verlies van vrijheid zijn we niet in staat iets te herkennen van wat vrijheid heet. Hoe duidelijk de verschillen tussen vrijheid en onvrijheid ook lijken te zijn, ze zijn niet van elkaar te scheiden en wederzijds afhankelijk van elkaar, simpelweg omdat de een niet buiten elkaar kan bestaan. Vrijheid is dus alleen mogelijk wanneer we het tegendeel onderkennen.