Inleiding

Iedereen zoekt bewust of onbewust naar mogelijkheden om vrijheid te ervaren en zo min mogelijk beperkingen of te wel grenzen. Want de meeste van onze 'levensproblemen' komen voort uit het trekken van grenzen. Maar iedere grens betekent strijd. Hoe vaster de grens, hoe heviger de strijd. Dit is dan ook vaak de reden dat men op het pad beland van bewustzijnsontwikkeling. Maar wie wijst je de weg in dit onbekende en onoverzichtelijke oerwoud? Welke koers moet je varen? Wie op reis gaat naar een onbekend gebied heeft een routebeschrijving nodig. Daarom zal ik trachten een route uit te zetten, door een opstelling te maken van een aantal bewustzijnsniveaus. Hierbij heb ik me laten inspireren door het baanbrekende werk van de Amerikaanse psycholoog en auteur Ken Wilber. Het geeft een indruk op welk niveau je functioneert in je leven. Het geeft ook een indicatie van de mogelijkheden voor therapie. Je kunt gemakkelijk en snel herkennen van welk niveau jouw grenzen afkomstig zijn en op wat voor manier je die kunt opheffen. Je kunt deze verschillende niveaus ook zien als een 'bewustzijnstrap'. Elke trede op de de trap geeft vorm aan een bepaald niveau, nadat de grens van het vorige is opgeheven.