Adem & Voelen

De ademhaling is de poort naar onze gevoelswereld, want ademen is voelen. De onafgebroken stroom van in-en uitademing zorgt voor een voortdurend contact tussen onze binnenwereld en de wereld om ons heen. Hoe zwakker en oppervlakkiger we ademen, hoe minder we contact hebben met ons gevoel en hoe minder we contact hebben met de mensen rondom ons heen. Bij het observeren van je ademhaling kun je ontdekken dat er gebieden zijn in je lichaam waar je adem niet doordringt als je normaal ademt. Deze buitenspel gezette en daardoor gevoelloze gebieden vormen een verdedigingsbolwerk tegen het oude 'zeer', die veel mensen met zich meedragen. Hierdoor voelen we niet alleen de vroegere pijn, maar ook toekomstige pijn niet meer, we zijn gevoelloos geworden. Wat ooit bedoeld en nodig was om te overleven wordt na verloop van tijd contraproductief. Ook kan het zelfhelend vermogen van het lichaam, waarin de ademhaling de hoofdrol speelt,  zijn taak niet meer volledig vervullen. Wanneer we ons krampachtig blijven vastklampen aan oude achterhaalde verdedigingsstrategieen zal er niets in ons leven veranderen. Het leven dwingt ons dus indirect om oude overlevingsmechanismen op te geven om weer in contact te komen met ons gevoel. Hierbij speelt de adem een centrale rol. Het gaat daarbij om weer in contact te komen met de vrije stroom van de adem en daarmee met de vrije stroom van levensenergie als manier om weer te  voelen en deze gevoelens tot uiting te brengen.