De vrije adem

Hoewel we ons dat zelden realiseren is onze ademhaling eigenlijk een wonder op zich. Het is een mysterieuze beweging, een ritmisch proces van eb en vloed, van samentrekken en uitzetten, van geven en nemen, van komen en gaan, van opstaan en ondergaan, van geboren worden en sterven. Het is een beweging die vanzelf ontstaat maar die we ook kunnen beinvloeden. Als je ademt ontstaat er een eindeloze verbinding tussen lichaam en geest, tussen onderbewuste en bewuste, tussen jou en de ander en tussen jou en de kosmos. Hoe meer je je aan de adem kunt overgeven hoe dieper die verbinding voelt. Ademen is ook de toegangspoort naar een innerlijke bewogenheid. De manier waarop we ademhalen zegt alles over hoe we in de wereld staan. Een vrije inademing geeft een gevoel van aanwezig zijn, power, helderheid, ruimte en in actie te komen. Bij een vrije uitademing kunnen we ons overgeven, dingen laten gebeuren, loslaten en laten gaan. Bij een vrije ademhaling komen we in een natuurlijke harmonie met onszelf en onze omgeving. Hierbij vindt een innerlijke ontmoeting plaats tussen lichaam, geest en ziel. Deze ontmoeting laat ons zijn wie we zijn. Dit kan weer zin aan het leven geven, de zin waarnaar we vaak tevergeefs zochten. Bij een geblokkeerde ademhaling gaat die ontmoeting aan ons voorbij en daarmee ook de zin van het leven.