De Bewustzijnstrap

Om de weg van bewustzijnsontwikkeling inzichtelijk te maken heb ik een bewustzijnstrap gemaakt. (zie de afbeelding bovenaan deze pagina) Bij iedere opwaartse trede kom je in een hoger niveau van bewustzijn en wordt de horizon van je blikveld aanzienlijk verbreed. Iedere hogere trede op de trap heeft zijn eigen zienswijze, zijn eigen manier van omgaan met jezelf en de wereld. Elke trede op de bewustzijnstrap betekent een nieuw niveau van ontwikkeling die ontstaat nadat de grens van een vorig niveau is opgeheven. Daarom is het noodzakelijk de opeenvolgende niveaus in die volgorde te doorlopen. Trouwens je kunt in dit ontwikkelingsproces ook niet verder kijken dan de trede van de trap waarop je gekomen bent. Dat wil niet zeggen dat zich soms ook piekervaringen kunnen voordoen op de bewustzijnstrap. Dit betekent dat je plotseling een heldere doorbraak kunt krijgen vanuit een hoger bewustzijnsniveau. Maar dit komt niet zo vaak voor, bovendien heeft zo'n ervaring weinig of geen effect. Dan val je meestal enkele niveaus terug tot op het vorige niveau dat je volledig hebt kunnen integreren. Je permanent verbonden voelen met je innerlijke en uiterlijke wereld komt tot stand als het laatste niveau bovenaan de trap geintegreerd is.