De PersoonlijkheidDe verschillende bewustzijnsniveaus kunnen op de bewustzijnstrap betreden worden. Vanuit een toestand van onbewustheid, kan dit soms een moeizame beklimming zijn. Zo'n beklimming begint meestal op het moment dat je je leven bewust onbevredigend gaat vinden. Kenmerkend van dit niveau is dat je bepaalde gevoelens van jezelf ontkent zoals ; angst, verlangens, boosheid, onzekerheid, verdriet, agressie, enz. Hiermee trek je een grens in jezelf, je veroordeelt één kant van de medaille en probeert deze te vermijden. Die vervreemde gevoelens worden uiteindelijk je schaduwkanten. Je identificeert je alleen nog maar met datgene wat overgebleven is, een beperkt zelfbeeld, de persoonlijkheid. Zo heb je een grens getrokken en ontbrandt een hevige strijd, de persoonlijkheid tegen zijn schaduwkanten. Om in contact te komen met het bewustzijnsniveau van de persoonlijkheid is het voldoende om je bewust te worden van de facetten van jezelf die je altijd ontkent hebt. Deze zijn gemakkelijk te vinden, ze doen zich voor als tegenstellingen of projecties. Een projectie weer terug nemen is hetzelfde als een grens opheffen. Om de dingen die je als niet-eigen beschouwde weer toe te eigenen Dit betekent een verleggen van de grens waardoor oude vijanden weer bondgenoten worden.