Grenzen

We trekken niet alleen grenzen in de wereld om ons heen, maar we doen dat ook vaak binnen in onszelf. Bewust of onbewust is ieder besluit wat we nemen, elke handeling en ieder woord gebaseerd op het trekken van grenzen. Het nemen van een beslissing, een keuze maken betekent een grens trekken. Een overtuiging is een grens trekken, wat voor jou waar en niet waar is. Concentratie is een grens trekken, je richt je op één enkel aspect van het geheel. Kenmerkend van grenzen is dat zij vaak kunnen veranderen en zich verplaatsen. Maar grenzen kunnen ook steeds weer opnieuw worden bepaald. Waardoor iemand zijn identiteit opnieuw in kaart kan brengen. Zo kun je gebieden ontdekken die dusverre onbekend en onbereikbaar waren. Maar waar het echt omgaat is dat je uiteindelijk gaat inzien dat er nergens geen grenzen te bekennen zijn, dat alle dingen en verschijnselen afhankelijk van elkaar zijn en met elkaar verbonden. Grenzen zijn illusies, ze bestaan niet echt. Je kunt alleen denkbeeldige grenzen trekken. In het directe bewustzijn bestaan geen grenzen.